คณะทันตแพทยศาสตร์จัด “พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561”

งานกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมจัด พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นประธานในพิธี ซึ่งในปีนี้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยมีนิสิตทันตแพทย์เข้าร่วมทั้ง 5 ชั้นปี ภายในพิธีประกอบด้วยการมอบพวงมาลัยและพานไหว้ครู ตลอดจนถึงการร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม เพื่อแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครูอาจารย์ และในช่วงท้าย นิสิติทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ยังได้มอบของที่ระลึกและกล่าวความรู้สึกแก่อาจารย์ทันตแพทย์ตรัยธาวิต นาคสกุล เนื่องในโอกาสที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อยัง Niigata University, Graduate School of Medical and Dental Sciences ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องกิจกรรม อาคารปฏิบัติการทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย


ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/7/2018 10:22:09 AM