เปลี่ยนแล้ว...มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันรณรงค์ ใช้ถุงผ้า แก้วส่วนตัว ลดขยะพลาสติกรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน

เปลี่ยนแล้ว...มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันรณรงค์ ใช้ถุงผ้า แก้วส่วนตัว ลดขยะพลาสติกรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน

วันนี้ (วันที่ 6 กันยายน 2561) เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เดินรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และใช้แก้วส่วนตัวแทนแก้วพลาสติก นอกจากนี้ ยังเชิญชวนให้บุคลากรและนิสิต บริจาคแบ่งปันถุงผ้าที่เหลือใช้เกินความจำเป็น เพื่อนำมาใช้ในโครงการยืม-คืนถุงผ้า เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยพะเยาอีกด้วย

สำหรับการเดินรณรงค์ในครั้งนี้เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม และทำความเข้าใจนโยบายการลดถุงพลาสติกทุกชนิดของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเริ่มKICK OFF ไปเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยเริ่มรณรงค์และสร้างความเข้าใจในโซนอาคารเรียนรวมCE โดยเริ่มต้นที่ คณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะแรก ตามด้วย  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา(ห้องสมุด) ศูนย์การแพทย์แผนไทย  ศูนย์การแพทย์แผนไทยจีน โรงอาหารCE และสิ้นสุดที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากคณบดี และเจ้าหน้าที่ทุกคณะ ให้การต้อนรับและร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ใช้ถุงผ้าและแก้วส่วนตัวเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นการลดพลาสติกที่ปัจจุบันกำลังเป็นปัญหาอย่างหนึ่ง ที่มีผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อน  ต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี หากนำไปเผาก็จะทำให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งทำให้เกิดมลภาวะทำให้โลกร้อน และการใช้ถุงผ้าจะช่วยลดการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็งและหากทุกคนหันมาใช้ถุงผ้าเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 100 ล้านถุง/ปี

 


ภาพ :   ปรัญช์ ปิงเมืองเหล็ก   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/6/2018 3:44:00 PM