คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ “กราบคุรุปูจา ครูบาอาจารย์เจ้า” ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์กราบคุรุปูจา ครูบาอาจารย์เจ้า ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์ งามเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมภายในพิธีประกอบด้วยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ กล่าวบทไหว้ครู กล่าวคำปฏิญาณตน ร้องเพลงพระคุณที่สาม มอบพานและพวงมาลัยไหว้ครู การขับเสภา และประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต

 

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
ข้อมูล/ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
30
สิงหาคม
2561


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/6/2018 3:18:30 PM