คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและมอบรางวัลนิสิตเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและมอบรางวัลนิสิตเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี ภายในพิธีประกอบด้วยกิจกรรมกล่าวบทไหว้ครู ปฏิญาณตน ร้องเพลงพระคุณที่สาม ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าและนิสิตจากกลุ่มต่างๆ มอบพานไหว้ครูแก่คณาจารย์ ตัวแทนนิสิตมอบพวงมาลัยแก่คณาจารย์ ประธานในพิธีเจิมหนังสือ กล่าวให้โอวาทแก่นิสิต และมอบรางวัลแก่นิสิตเกียรติยศ

 

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
ข้อมูล/ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
30
สิงหาคม 2561


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/5/2018 4:23:46 PM