คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม “กาดหมั่วครัว Reuse”

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม “กาดหมั่วครัว Reuse” ณ หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เพราะคณะได้เล็งเห็นถึงปัญหา “ขยะ” จึงทำให้เกิดโครงการวิจัยการประยุกต์ใช้แนวคิด “ร้านค้าศูนย์บาท” เพื่อสร้างเสริมการจัดการขยะที่ยั่งยืนในตำบลแม่กา ซึ่งในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กล่าวเปิดงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรณรงค์ให้รู้จักการนำกลับมาใช้ใหม่ และลดการใช้ถุงพลาสติกที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน ในกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจำหน่ายอุปกรณ์,เสื้อผ้า มือสองได้มาวางจำหน่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่มีการห้ามผู้ค้าไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกในการใส่สินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 

ภาพ :    พงศธร ทรงทอง ,ชมรมสื่อศิลป์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    สราวุฒิ มณีอินทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/5/2018 11:03:51 AM