ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อเข้าศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยจะดำเนินการก่อสร้างถนนเวียงพะเยาบริเวณทางเข้าศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน – 2 ตุลาคม 2561

ขออภัยในความไม่สะดวก!!!!!!

ขณะนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อเข้าศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยจะดำเนินการก่อสร้างถนนเวียงพะเยาบริเวณทางเข้าศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน – 2 ตุลาคม 2561
>>จึงขอปิดเส้นทางดังต่อไปนี้<<
1.ปิดถนนเวียงพะเยาฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณที่กลับรถหน้าโรงพยาบาลทันตกรรมถึงวงเวียนลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2.ใช้ถนนฝั่งขาเข้า ให้รถวิ่งสวนทางกัน (เข้า-ออก) ตั้งแต่บริเวณที่กลับรถหน้าโรงพยาบาลทันตกรรมถึงวงเวียนลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
3.ขอความอนุเคราะห์ผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง หรือใช้เส้นทางดังกล่าวด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
#PRUP
ออกแบบโดย : งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูลโดย : กองอาคารสถานที่
ภาพประกอบ : กองแผนงาน


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ / ภิรมศักดิ์ บุญปั๋น   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร / กองอาคารสถานที่   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/4/2018 5:03:08 PM