ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม "ย้อนรำลึก 28 ปี วัน สืบ นาคะเสถียร คนดีไม่มีวันตาย"

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ชมรมอนุรักษ์ ม.พะเยา จัดงานรำลึก 28 ปี วันสืบนาคะเสถียร ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม "ย้อนรำลึก 28 ปี วัน สืบ นาคะเสถียร คนดีไม่มีวันตาย" ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมรับชม VTRชุด " การจากไปไม่สูญเปล่า " และยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงการจากไปของคุณ สืบ นาคะเสถียร ทั้งนี้ ได้มีการจัดประกวดโครงการ UP Green Brand Ambassador สโมสรสีเขียว โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 2 กันยายน 2561  อาคารเรียนรวม CE 05206 ได้รับความร่วมมือจากสโมสรในเเต่ละคณะเข้าร่วมประกวดโครงการชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 12,000 บาทโดย นายกิติพงษ์ วงค์สาม ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นนิสิตเกียรติยศที่มีผลงานยอดเยี่ยม ซึ่งได้รับรางวัล "สัตภัณฑ์ทองคำ” จาก ม.พะเยา เเละนิสิตเกียรติยศที่มีผลงานยอดเยี่ยม ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ได้กล่าวย้ำถึง การจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อให้เยาวชนเเละนิสิตได้รำลึกถึงคุณความดีของ คุณสืบ นาคะเสถียร เเละปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ อย่างยั่งยืนต่อไป จึงขอเชิญชวนทุกท่านช่วยกันรักษาสิ่งเเวดล้อมโดยเริ่มจากตัวเราเอง

 


อ.ที่ปรึกษาชมรม ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ,ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร เเละ นายธนปริญ สำเริงภาพ :   ชมรมอนุรักษ์ ม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ชมรมอนุรักษ์ ม.พะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/3/2018 4:32:45 PM