การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ปี61

 คุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 46 โรงเรียน 91 ทีม ซึ่งมาร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 ชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และชิงถ้วยรางวัลอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา โล่รางวัลอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้อง UB004 อาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    UPLAW   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/3/2018 11:19:53 AM