เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตร Smart Farming ฟรี!!

เปิดลงทะเบียนสมัครหลักสูตร นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart Farming

ระบบลงทะเบียนออนไลน์ หลักสูตรพันธุ์ใหม่ Smart Farming 

https://www.upagri.com/smartfarming


ภาพ :   ธิดาเดือน อุตยานะ   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/3/2018 10:50:09 AM