สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรม “พัฒนาผู้ประกอบการ และคณาจารย์ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และโรงแรม”

เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรม “พัฒนาผู้ประกอบการ และคณาจารย์ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และโรงแรม” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของจังหวัดพะเยาแบบบูรณาการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ คณาจารย์ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรม ภูวดล รีสอร์ท หวัดเชียงราย


ภาพ :   วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/31/2018 2:59:28 PM