เปิดมุมมองความคิดพ่อเมืองพะเยา ในการส่งเสริมจรรยาบรรณและคุณธรรมอันพึงประสงค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

เปิดมุมมองความคิดพ่อเมืองพะเยา ในการส่งเสริมจรรยาบรรณและคุณธรรมอันพึงประสงค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

 

           วันนี้ (วันที่ 31 สิงหาคม 2561) เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา โดย สภาพนักงาน จัดโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและคุณธรรมอันพึงประสงค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ผศ.ดร.บุหรัน พันธ์ุสวรรค์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยากล่าววัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับทราบกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงได้ตระหนักรู้ในระเบียบจรรยาบรรณและคุณธรรมอันพึงประสงค์ และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดีงาม นอกจากนี้ยังได้เปิดมุมมองและประสบการณ์จริงจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยมี รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ ห้องUB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/31/2018 3:51:37 PM