รับการประเมินการประกันคุณภาพ CUPT-QA ประจำปีการศึกษา 2560

คณะนิติศาสตร์ รับการประเมินการประกันคุณภาพ CUPT-QA ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ณ.ห้องประชุมศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ โดย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลินี ธนารุณ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ธเนศ ทองเดชศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการประเมินคุณภาพ 

Facebook Fanpage


ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    UPLAW   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/31/2018 3:46:06 PM