งานไหว้ครูกฎหมาย คณะนิติศาสตร์

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ณ ห้อง UB003


ภาพ :   สโมสรนิติศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    สโมสรนิติศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/31/2018 9:59:26 AM