นิสิต SEEN ได้รับรางวัล “สัตภัณฑ์ทองคำ” ประจำปี 2561

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมขอแสดงความยินดีกับนายกิติพงษ์ วงศ์สาม นิสิตสังกัดวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยกย่องให้เป็นนิสิตเกียรติยศที่มีผลงานยอดเยี่ยม ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับรางวัล สัตภัณฑ์ทองคำ” ประจำปี 2561 นับได้ว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับนิสิตเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยพะเยาและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง


ภาพ :   จิราภรณ์ ไชยสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล มั่นที่สุด   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/30/2018 5:13:53 PM