ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาทักษะทางกฎหมาย ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จัดโครงการ อบรมให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งและกฎหมายพื้นฐานสำหรับประชาชน

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา โดยศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาทักษะทางกฎหมาย ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จัดโครงการ อบรมให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งและกฎหมายพื้นฐานสำหรับประชาชน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ภาพ :   UPLAW   
ข้อมูล/ข่าว :    UPLAW   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/29/2018 3:01:28 PM