“สัมมนาครูแนะแนว 32โรงเรียนภาคอีสานเข้าร่วมรับฟัง การเข้าศึกษาต่อ ม.พะเยา”

“สัมมนาครูแนะแนว 32โรงเรียนภาคอีสานเข้าร่วมรับฟัง การเข้าศึกษาต่อ ม.พะเยา”
วันนี้เวลา 09.00น. มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม สัมมนาครูแนะแนว ณ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูลด้านการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งในวันนี้ คุณครูแครทรียา วสุกาญจนานนท์ ตัวแทนครูแนะแนวทั่วประเทศไทย มอบกรอบรูปที่มีการลงนามของครูแนะแนวทั่วประเทศเพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบสองวาระในการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และในวันที่ 25-27 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยพะเยาจะจัดกิจกรรมสัมมนาครูแนะแนวใน จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา แล้วอย่าลืมมาพบกันนะคะ

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ , กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ , กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/29/2018 12:14:22 PM