คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ Central Department Store Group จัดกิจกรรม “Chinese Translator Internship” ณ ห้อง CE11206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ Central Department Store Group จัดกิจกรรม “Chinese Translator Internship” ณ ห้อง CE11206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์และเฟ้นหานิสิตที่มีความสนใจและความสามารถด้านภาษาจีน เพื่อร่วมงานกับห้างสรรพสินค้า Central นิสิตที่เข้าร่วมฝึกงาน จะได้รับประสบการณ์ตรงทั้งในด้านการปฏิบัติงานจริง สร้างประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกในห้างสรรพสินค้า การทำงานเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา ใช้เวลาว่างพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้เสริมแก่ตนเอง นอกเหนือจากกิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์แล้ว ยังมีการสัมภาษนิสิตที่สนใจเข้าร่วมฝึกงานในปีนี้เป็นรายบุคคลในช่วงท้ายงานด้วย

 

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
ข้อมูล/ข่าว : นางสาวปวลี ดวงดี/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
20
สิงหาคม 2561


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปวลี ดวงดี/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/28/2018 10:22:28 AM