มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประเพณีเดินเข้า ม. ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประเพณีเดินเข้า ม. ประจำปี 2561

เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ลานพระราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา โดย หน่วยกิจกรรมเวียง กองกิจการนิสิต ร่วมกับคณะกรรมการเวียงทั้ง 6 เวียง ร่วมกันจัดประเพณีเดินเข้า ม. ประจำปี 2561  โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานประเพณีเดินเข้า ม. ประจำปี 2561 และนำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้นำนิสิต ศิษย์เก่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และนิสิตเวียง ทั้ง 6 เวียง เดินเท้าเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับนิสิตกว่า 5,000 คน ตามสังกัดเวียงทั้ง 6 เวียง โดยไม่แบ่งแยกคณะ สาขาวิชา เพื่อถวายเครื่องสักการบูชาพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา

โดยมีขบวนที่สวยงามอลังการ ทั้งหมด 12 ขบวน 1.ป้ายประเพณีเดินเข้ามอ 2561 2. ขบวนกลางมหาวิทยาลัย(องค์การนิสิต สภานิสิต สหเวียง สารวัตร) 3.ขบวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา 4.ขบวนบัณฑิตศึกษา 5. ขบวนเวียงกาหลวง 6.ขบวนเวียงบัว 7.ขบวนเวียงลอ 8. ขบวนเวียงจอมทอง  9. ขบวนเวียงเชียงแรง 10.ขบวนเวียงน้ำเต้า 11.ขบวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 12. ขบวนผู้บริหาร บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติ

สำหรับประเพณีเดินเข้า มอ เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาทุกๆ ปี นับเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีของนิสิตเวียง รวมทั้งเป็นการทดสอบทั้งร่างกายและจิตใจของนิสิต ว่ามีความพยายามและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเดินเข้า ม. ตลอดระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร เช่นเดียวกับการเรียนการศึกษาของหมู่มวลนิสิตปีที่หนึ่งในตลอดทั้งสี่ปีนี้ของนิสิตเอง รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีของเหล่านิสิตในการพร้อมใจกันในการเดินขึ้นมหาวิทยาลัยไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัย

 


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/27/2018 4:48:35 PM