ประมวลภาพน่ารัก น่ารัก กับกิจกรรมสัมมนาครูแนะแนว จังหวัดอุดรธานี” วันที่27 สิงหาคม 2561

????“ประมวลภาพน่ารัก น่ารัก กับกิจกรรมสัมมนาครูแนะแนว จังหวัดอุดรธานี” วันนี้วันที่27 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรม โครงการสัมมนาครูแนะแนว ณ จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในเขต 13 จังหวัดของภาคอีสาน รวมทั้งสิ้น 71 โรงเรียนด้วยกัน เพื่อเตรียมพร้อมในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วภูมิภาค ทั่วประเทศให้มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยพะเยาแห่งนี้ และในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา ยังคงดำเนินกิจกรรมแนะแนวสัญจรต่อ ไปที่จังหวัดศรีษะเกษ แล้วอย่าลืมมาพบกันนะคะ ????

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/27/2018 11:52:06 AM