คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมความพร้อมสำนักงานสีเขียวคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำนักงานสีเขียวคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการอบรมและการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจาก จ.อ.ธนวัฒน์ อภิพัฒนาวุฒิกลูน นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ และนายรังสฤษดิ์ จันทร์ทิพย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธาณภัย เทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 และลานหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/22/2018 5:14:14 PM