คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ UP Open House 2018

เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ “UP Open House 2018” ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีการแจกโบชัวร์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคณะศิลปศาสตร์และข้อมูลหลักสูตรต่างๆที่คณะเปิดสอน จัดทำไวนิลภาพนิสิตของคณะศิลปศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่การงานหรือการแข่งขันวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน ทั้งนี้บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างครึกครื้นและสนุกสนาน ทุกคณะต่างจัดเตรียมทั้งความรู้และจุดเด่นของคณะมาแสดงอย่างเต็มที่ ทั้งยังมีการจัดเวทีกิจกรรมแสดงดนตรีสด เพื่อให้ความบันเทิงแก่นักเรียนและผู้เข้าร่วมนิทรรศการอีกด้วย

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
15
สิงหาคม
2561


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/22/2018 10:00:37 AM