ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มอบหมายให้ นายวิชญนนท์ มณีชาติ หัวหน้างานห้องสมุดสาขา พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธ์ุปลา ลงอ่างเก็บน้ำ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา (12 สิงหาคม 2561) ณ บริเวณ อ่างเก็บน้ำแห่งที่ 1  ของมหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/20/2018 2:59:52 PM