มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด 10,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด 10,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

วันนี้ (20 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแห่งที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองอาคารสถานที่ จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูล วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และแสดงความเคารพ ณ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกคณะ ทุกหน่วยงาน สภานิสิต และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ม.พะเยา เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียงกัน


สำหรับกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด ได้รับการสนับสนุนปลาจาก สาขาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย ปลานิล ปลาสลิด ปลาเทพา ปลาไน ปลากด ปลาจาด จำนวน 10,000 ตัว  


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/20/2018 4:57:48 PM