คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยตัวแทนบุคลากร ร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา (12 สิงหาคม 2561) ณ อ่างเก็บน้ำ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากรนิสิตในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืน และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้มีความสมบูรณ์ต่อไป   

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/20/2018 10:41:37 AM