จิตอาสา ม.พะเยา ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัย

จิตอาสา ม.พะเยา ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัย

  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้เกิดฝนตกหนัก ทำให้ระดับสูง     ล้นตลิ่ง เข้าท่วมชุมชนวัดภูมินทร์ ชุมชนวัดอินทร์ฐาน และชุมชนวัดป่าลาน เขตเทศบาลเมืองพะเยา      ศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) และเครือข่ายนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนกว่า 50 คน ได้ลงพื้นที่ร่วมช่วยปฎิบัติงานขนกระสอบทรายและแจกจ่ายกระสอบทรายให้กับผู้ประสบภัย ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เทศบาลเมืองพะเยา


ภาพ :   กิติยา เขียวงาม   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/20/2018 10:10:15 AM