หน่วยกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยสโมสรนิสิตฯ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดกิจกรรม “ ฮับขวัญน้องหล้า นักพัฒนานักปกครอง 2561 กิ๋นหอมต๋อมม่วน ฉลองขวัญช่อใหม่ ”

หน่วยกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยสโมสรนิสิตฯ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดกิจกรรม “ ฮับขวัญน้องหล้า นักพัฒนานักปกครอง 2561 กิ๋นหอมต๋อมม่วน ฉลองขวัญช่อใหม่ ” ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมห้องภูกามยาว 1 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีกิจกรรมพิธีเทียน เสริมพลังใจ สร้างความซาบซึ้งจุดประกายความคิดมุ่งสู่การมีจิตอาสาและจิตสำนึกเพื่อสังคม เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน รุ่นพี่รุ่นน้อง และมีกิจกรรมการรับประทานอาหารแบบล้านนาด้วย "ขันโตก" หรือ "โตก" เสริฟพร้อมกับอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ พร้อมชมการแสดงจากนิสิตชมรมสืบสายถิ่นแผ่นดินล้านนา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์


ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน ,อภิรักษ์ นิลวัฒน์   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/17/2018 3:12:28 PM