หน่วยกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยสโมสรนิสิตฯ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดโครงการสานสัมพันธ์สิงห์กว๊าน-พิราบขาว

หน่วยกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยสโมสรนิสิตฯ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดโครงการสานสัมพันธ์สิงห์กว๊าน-พิราบขาว ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ อาคารกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง โดยได้รับเกียรติจาก อ.สาริณีย์ ภาสยะวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อ.ถิรายุส์ บำบัด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการทั่วไป เป็นประธาน และมีการจัดกิจกรรมเกมส์นันทนาการต่างๆ เป็นกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนิสิตชั้นปีที่ 1 ทั้งสองสาขาวิชา และนิสิตรุ่นพี่ อันจะนำพาไปสู่ความสามัคคีในหมู่คณะต่อไป


ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน ,อภิรักษ์ นิลวัฒน์   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/17/2018 9:10:54 AM