คณะทันตแพทยศาสตร์ ลงพื้นที่หมู่ 6 วัดแม่กาไร่ โครงการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 6 และ วันที่ 15 สิงหาคม  2561 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ ลงพื้นหมู่ 6 วัดแม่กาไร่  นำโดย ทันตแพทย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย ทันตแพทย์หญิงศันสณี  รัชชกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ร้อยเอก ทันตแพทย์หญิง ดร.สุพัตรา วรรณสืบเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ และนางจำลอง  เสมอเชื้อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กา สอบถามและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับชาวบ้านหมู่ 6 วัดแม่กาไร่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก และพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเปลี่ยนแปลงสังคม เริ่มด้วยการสอบถามข้อมูลถึงวิธีชีวิตและของดีในชุมชน ที่สามารถส่งเสริม ดูแลหรือรักษาสุขภาพช่องปาก ตามความเชื่อของชาวบ้านได้อย่างไร ทั้งกับตนเองและคนในครอบครัว เช่น ผักเพี้ยฟาน หรือ สมุนไพรหวดหม่อน นอกจากใช้ในการประกอบอาหารแล้ว ยังสามารถนำมาทำน้ำยาบ้วนปากได้ เป็นต้น โดยให้ชาวบ้านนำตัวอย่างมานำเสนอ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา วัดแม่กาไร่ หมู่ 6 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/16/2018 5:01:44 PM