กองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา

           เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา  นายแพทย์วีระชัย จำเริญดารารัศมี  พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จำเริญดารารัศมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (แขวงไชยะบุลีและแขวงอุดมไชย) และสำนักงานพาณิชย์  จังหวัดพะเยา นำโดย ท่านสมแก้ว มะนีวัน หัวหน้าแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวง นางสาวชนิดาภา  เปรยะโพธิเดชะ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะศึกษาดูงานจำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวไทยและเยี่ยมชมโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อาคารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   นายเพ็ชร พงษ์เฉย   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเอกชัย เทียนเงิน   
เพิ่มข่าวโดย :   aekkchai.ta@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/16/2018 4:18:36 PM