คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้อง CE14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อคัดเลือกและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะเป็นอย่างมาก  


ภาพ/ ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
6
สิงหาคม
2561


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/15/2018 3:04:48 PM