กิจกรรมรับน้องแบบสร้างสรรค์ พัฒนาพื้นที่ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ รอบบริเวณวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ร่วมกิจกรรมรับน้องแบบสร้างสรรค์ พัฒนาพื้นที่ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ รอบบริเวณวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเป็นการสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้กับวิทยาลัยฯ ในอนาคต 

ภาพ :   นพดล มั่นที่สุด   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล มั่นที่สุด   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/14/2018 5:49:06 PM