มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหา มหาราชินี” ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหา มหาราชินี” ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา

 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายพลรบ  สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ เจ้าหน้าที่กองกลาง เข้าร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหา มหาราชินี” ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่กาทั้ง 18 หมู่บ้านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กา หน่วยงานในพื้นที่ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแม่กา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กา ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่กา สถานีตำรวจภูธรแม่กา และประชาชนในพื้นที่ร่วมร้องเพลงและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการแสดงพลังแห่งความภักดี และความรักสามัคคีของหน่วยงานและประชาชน โดยภายในงานมีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นทั้ง 18 หมู่บ้านอีกด้วย


ภาพ :   ชัชชญา ถูกจิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/14/2018 11:51:32 AM