กิจกรรมตักบาตรน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมตักบาตรน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 06.30 น. ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการ Open UP และทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตใหม่ในการเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้งส่งเสริมให้นิสิตได้รู้จักการทำทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนา และยังเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้แก่พุทธบุตร พระภิกษุและสามเณรในจังหวัดพะเยา ได้ทำบุญตักบาตรพระจำนวน 61 รูป ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประมาณ 4,000 กว่าคน ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพ :   จตุรงค์ จำปาเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    จตุรงค์ จำปาเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/10/2018 3:12:45 PM