คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2561

วันนี้เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตชั้นปีที่ 1 ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2561 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามในพระพุทธศาสนา ณ วัดบ้านโซ้ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา


ภาพ :   นพดล วรรณสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/9/2018 4:05:07 PM