กิจกรรมในวันรพี 7 สิงหาคม

7 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รวมทั้งนางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร,นางสาวกฤตพร จุใจ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญทางพระพุทธศาสนาและวางพวงมาลาร่วมกับศาลจังหวัดพะเยาและองค์กรหน่วยงานต่างๆในจังหวัดพะเยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี วันที่ 7 สิงหาคม ณ ศาลจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมวางพวงมาลา การแสดงผลงานทางวิชาการของนิสิตและคณาจารย์ ณ บริเวณด้านหน้าคณะนิติศาสตร์ ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องภูกามยาว 5 มีกิจกรรมเสวนาพูดคุยเล่าประสบการณ์ความสำเร็จการได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ โดยได้รับเกียรติจากผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในวันรพี คือ อาจารย์วีระยุทธ หอมชื่น , อาจารย์นิภาภรณ์ ลาภเสถียร มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 และผู้สนใจ ทั้งเรื่องการมีเป้าหมายในชีวิต การวางแผนการเรียน การทำกิจกรรมระหว่างเรียน การเตรียมความพร้อมในการเป็นตัวแทนนิสิตไปแข่งขัน และข้อคิดดีๆต่างๆ ซึ่งมี ผศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล และอาจารย์ประฐมพงษ์ ทองรอด เป็นผู้ดำเนินรายการตั้งคำถามและพูดคุยในกิจกรรมดังกล่าว และได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นจำนวนมาก

Facebook Page


ภาพ :   UPLAW   
ข้อมูล/ข่าว :    UPLAW   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/9/2018 11:22:16 AM