หน่วยกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยสโมสรนิสิต และชมรมสืบสายถิ่นแผ่นดินล้านนา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่

หน่วยกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยสโมสรนิสิต และชมรมสืบสายถิ่นแผ่นดินล้านนา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องภูกามยาว 3 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้สูงอายุศูนย์พุฒิภัทร วัดแม่กาห้วยเคียน ในการสอนนิสิตประดิษฐ์กรวยดอกไม้ และนายศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ ในการสอนนิสิตประดิษฐ์ตุงไส้หมู เพื่อใช้ในการสักการะพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อความสิริมงคลแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 รวมถึงกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่อย่างสร้างสรรค์ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง อันจะนำพาไปสู่ความสามัคคีในหมู่คณะต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก.......

ชมรมสื่อศิลป์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - Home | Facebook


ภาพ :   สโมสรนิสิต,ชมรมสื่อศิลป์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน ,อภิรักษ์ นิลวัฒน์   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/9/2018 9:09:31 AM