สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดกิจกรรม “สานสัมพันธ์สิงห์กว๊าน-พิราบขาว” (กิจกรรมรับนิสิตใหม่) ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดกิจกรรม “สานสัมพันธ์สิงห์กว๊าน-พิราบขาว” (กิจกรรมรับนิสิตใหม่)ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง Pky 3 อาคารเรียนรวมหลังเก่า เพื่อตอนรับนิสิตใหม่จำนวน 300 กว่าคนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกอุดมศึกษาและการใช้ชีวิตนิสิตของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ สโมสรนิสิตฯได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะฯเข้าร่วมเปิดงานและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ (และร่วมสวมชุดกิจกรรมพื้นบ้านล้านนา) ซึ่ง นายนราธิป วงศ์ประสิทธิ์ ประธานสโมสรนิสิต ได้กล่าว ว่า กิจกรรมรับนิสิตประจำปี2561 ปีนี้ อยู่ภายใต้ รูปแบบ “พื้นบ้านล้านนา” ที่จะเป็นกิจกรรมรับนิสิตใหม่เชิงสร้างสรรค์ ภายใต้บรรยายกาศพื้นบ้านล้านนา ในการบรูณการอัตลักษณของคณะฯด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเข้ากับกับกิจกรรมรับนิสิต บนการมุ่งเป้าให้นิสิตใหม่ได้เรียนรู้ อัตลักษณ์นิสิตของคณะฯ ทักษะชีวิตและกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างความเป็นหนึ่งรักสามัคคีภายในคณะร่วมกัน โดยกิจกรรมสานสัมพันธ์สิงห์กว๊าน-พิราบขาว” จะดำเนินการจัดกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 3-11 สิงหาคม 2561 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สโมสรนิสิต ชมรมคณะ กรรมการนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาพัฒนาสังคม 

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    สาริณีย์ ภาสยะวรรณ ให้ข้อมูลโดย :นายนราธิป วงศ์ประสิทธิ์ ประธานสโมสรนิสิต เพิ่มข่าวโดย: tanarin.kh วันที่/เวลา : 08 ส.ค. 2561 14:51   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/8/2018 2:56:32 PM