คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์เอราวิล ถาวร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ขอแสดงความยินดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์เอราวิล ถาวร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 สั่ง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561ภาพ :   ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา ใจมูลมั่ง   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา ใจมูลมั่ง   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanticha.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/8/2018 9:57:08 AM