ม.พะเยา ร่วมงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ม.พะเยา ร่วมงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พุทธอุทยานป่าชุมชนบ้านโซ้ ต.เเม่นาเรือ จ.พะเยา โดยมี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน  พร้อมด้วย พันโท กัมปนาท คงเสถียรพงษ์ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่17 ให้เกียรติเข้าร่วมงานและปลูกต้นไม้

สำหรับการปลูกป่าครั้งนี้ได้มีตัวเเทนส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วม รวมถึงกลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร ม.พะเยา ชมรมรากเเก้ว ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีการประสานงานโดยกลุ่มนิสิตทุนพระราชทานในหลวงรัชกาลที่ 10 ทั่วภาคเหนือกว่า 40 คนได้เลือกกิจกรรมปลูกป่าและเดินทางมายังป่าชุมชนแห่งนี้ในวันดังกล่าวและได้ร่วมจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติ ร.10 และ สืบสานพระราชปณิธานของในหลวง ร.9 เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่ง ม.พะเยาในส่วนงานจิตอาสาหรือ UPSR ได้ร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนมาโดยตลอด ซึ่งการปลูกป่านี้ดำเนินมาเป็นปีที่ 4 โดยการทำงานเป็นการร่วมมือของ จิตอาสา ม.พะเยา และชุมชนร่วมวัดบ้านโซ้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในเขตป่าขุมชน และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

 

 

 ภาพ :   ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร/ธนปริญ สำเริง/Pussakarn Yoovichit/กองพันทหารปืนใหญ่ที่สิบเจ็ด   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร/ธนปริญ สำเริง/Pussakarn Yoovichit/กองพันทหารปืนใหญ่ที่สิบเจ็ด   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/7/2018 4:07:53 PM