กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2561 และกิจกรรมนิสิตจิตอาสาช่วยน้องใหม่ย้ายของเข้าหอพัก

กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2561 และกิจกรรมนิสิตจิตอาสาช่วยน้องใหม่ย้ายของเข้าหอพัก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยินดีต้อนรับผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ UB005 อาคาร 99 ปีพระครูอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต้อนรับผู้ปกครองและนิสิตใหม่ โดยมีอาจารย์ธเนศ ทองเดชศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ ดร.อัจฉราวดี แก้ววรรณดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาแต่ละสาขา เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนในคณะ การติดต่อประสานงาน และการชีวิตในมหาวิทยาลัยให้กับผู้ปกครองและนิสิตใหม่ และได้แยกคุยในแต่ละสาขาโดยอาจารย์หัวหน้าสาขา เพื่อแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาที่นิสิตได้เลือกเรียน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าว ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนิสิตรุ่นพี่ชั้นปี 2 ได้อาสาช่วยน้องนิสิตใหม่ ย้ายของเข้าหอพัก ซึ่งเป็นธรรมเนียมของวิศวะที่สืบทอดกันมา


ภาพ :   นางสาวกันติชา ราชคม   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา ใจมูลมั่ง   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanticha.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/7/2018 4:14:23 PM