สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสืบทอดศิลปะการแสดงจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสืบทอดศิลปะการแสดงจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2561 และ 4-5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ศิลปะการแสดงล้านนา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ครูกฤษณา กาญจนสุระกิจ ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครูต้นแบบภูมิปัญญาศิลปะการแสดงล้านนา จากโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ มาถ่ายทอดศิลปะการแสดง รวมทั้งมีการบูรณาการสร้างสรรค์การแสดงชุดใหม่สำหรับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป

 


ภาพ :   ศราวุธ จันทรขำ   
ข้อมูล/ข่าว :    ศราวุธ จันทรขำ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/7/2018 2:22:23 PM