นักวิจัย SEEN ร่วมวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ณ เมือง Lanzhou ประเทศจีน

นักวิจัย SEEN ดร.สิทธิชัย พิมลศรี ร่วมวิจัยกับนักวิจัยชั้นนำประเทศไทยและประเทศจีนทางด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศรายทศวรรษของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้โครงการวิจัย “Decadal climate variations and the near-term climate projection over the Southeast Asian monsoon region” โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ The National Natural Science Foundation of China (NSFC)  ซึ่งได้จัดประชุม Workshop ร่วมกันที่เมือง Lanzhou ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


ภาพ :   ดร.สิทธิชัย พิมลศรี   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สิทธิชัย พิมลศรี   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/7/2018 9:03:48 AM