บันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ

ในช่วงเช้า ของ วันที่ 6 ส.ค. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะเดินทางเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รวมถึงบุคลากรและนิสิต กับ คณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพแห่งมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Professor Dr.SASAKI Choigi คณบดีฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง ณ เมือง ฮอโรซากิ ประเทศญี่ปุ่น


ภาพ :   กฤษณะ วิรัตน์เกษม   
ข้อมูล/ข่าว :    กฤษณะ วิรัตน์เกษม   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/7/2018 8:56:04 AM