ประชุมผู้ปกครอง นิสิตใหม่ 2561

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00น. รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์เจ้าหน้าที่ นิสิตรุ่นพี่จากสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ กล่าวทักทายและให้คำแนะนำกับผู้ปกครองของนิสิตใหม่คณะนิติศาสตร์ เกี่ยวกับการเรียนในมหาวิทยาลัยพะเยาและคณะนิติศาสตร์ มีผู้ปกครองและนิสิตให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก 

ภาพ :   UPLAW   
ข้อมูล/ข่าว :    UPLAW   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/5/2018 9:56:54 AM