คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการปฐมนิเทศ-เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Pre -U)

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการปฐมนิเทศ-เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Pre -U) แก่นิสิตรหัส 60 สาขาวิชารัฐศาสตร์ “สิงห์กว๊านนักปกครอง” และสาขาวิชาพัฒนาสังคม “พิราบขาวนักพัฒนา” ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องภูกามยาว 6 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก คณบดี คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์กล่าวเปิดโครงการและกล่าวตอนรับนิสิตใหม่ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อพบปะต้อนรับนิสิตใหม่ และจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการและด้านทักษะทางวิชาการของสาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะฯ รวมถึงเสริมสร้างทักษะการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และได้รับเกียรติจาก นายวิสุทธิ์ ?ไชยณรุณ อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "แรงบันดาลใจในการเป็นผู้นำ" 

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/2/2018 5:20:12 PM