คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/2/2018 4:53:27 PM