คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการประชุมบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการประชุมบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานของผู้บริหารในประจำปีงบประมาณ และพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะจากบุคลากร เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนางาน 

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/2/2018 4:41:34 PM