คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  นำโดยรองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการแนะนำข้อมูลต่าง ๆ ให้กับผู้ปกครองของนิสิต ตลอดจนตอบข้อซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/2/2018 4:29:54 PM