คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการศึกษาดูงานหน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น ณ ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น : CLOGS คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการศึกษาดูงานหน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น ณ ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น : CLOGS คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอกและเพื่อจะได้ศึกษา เรียนรู้ และนำมาพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ ใช้กับหน่วยฯ ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีมากยิ่งขึ้น ภัทธิญา จินดาคำ 

ภาพ :   ภัทธิญา จินดาคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทธิญา จินดาคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/2/2018 4:28:45 PM