กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ครั้งที่ 2/2561

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ นายชำนาญ  แสงแก้ว ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ครั้งที่ 2/2561 เพื่อดำเนินการบริหารจัดการ กำกับดูแล และรับผิดชอบ โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล รวมทั้งหารือกิจกรรม MAI 1 คณะ 1 โมเดล  ในระหว่างเดือนกรกฎาคม สิงหาคม 2561 เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุม 3 มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 


ภาพ :   นางอรพรรณ จินาเฟย   
ข้อมูล/ข่าว :    นางอรพรรณ จินาเฟย   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/31/2018 4:47:48 PM